zpět na úvodní stránku

Pokyny k posterům

Rozměry posterových tabulí

Doporučená velikost posteru: 95 cm na výšku a 140 cm na šířku.

Instalace posterů

Své postery prosím instalujte v pátek 13. 12. 2019 v čase od 7.00 do 8.00.

Posterové sekce

Postery budou vystaveny po celou dobu kongresu v sále Cracow.

K diskusi účastníků kongresu s autorem o tématice posteru je vyhrazena posterová sekce:
Pátek 13. 12. 2019, 13.30-14.00

© 2019 GUARANT International spol. s r. o.