zpět na úvodní stránku

Předběžný podrobný odborný program

Program jako pdf ke stažení zde.

Čtvrtek 12. 12. 2019

08.00–15.00

   

Endoskopický workshop (ÚVN Praha)

 

Pátek 13. 12. 2019 – sál Prague A+B

08.00–08.30

   

Zahájení kongresu a slavnostní přednáška

08.30–10.00

   

POSTGRADUÁLNÍ KURZ I
Diagnostika

Předsedající: P. Vítek (Frýdek-Místek), Š. Suchánek (Praha)
08.30–08.44
   
Trendy v epidemiologii kolorektálního karcinomu v ČR
L. Dušek (Praha)
08.44–08.58
   
Zobrazovací metody
V. Válek (Brno)
08.58–09.12
   
Endoskopická diagnostika
P. Vítek (Frýdek-Místek)
09.12–09.26
   
Molekulární biologie – východisko prediktivní onkologie
O. Daum (Plzeň)
09.26–09.40
   
Myslíme na všechny malignity tlustého střeva?
T. Grega (Praha)
09.40–10.00
   
Panelová diskuze
10.00–10.15
   
Kávová přestávka

10.15–10.45

   

State of the art lecture

     
Úvod
Š. Suchánek (Praha)
     
Colorectal cancer: View of a Pathologist
M. Vieth (Bayeruth, Německo)

10.45–12.15

   

POSTGRADUÁLNÍ KURZ II
Terapie

Předsedající: J. Hoch (Praha), L. Petruželka (Praha)
10.45–10.59
   
Co je standardem chirurgické léčby kolorektálního karcinomu
J. Hoch (Praha)
10.59–11.13
   
Karcinom rekta – konvenčně, laparoskopicky nebo roboticky?
F. Pazdírek (Praha)
11.13–11.27
   
Diagnostika a chirurgická léčba metastáz kolorektálního karcinomu
V. Třeška (Plzeň)
11.27–11.41
   
Současná onkologická léčba kolorektálního karcinomu
J. Fínek (Plzeň)
11.41–11.55
   
Postavení radioterapie v léčbě kolorektálního karcinomu
P. Šlampa (Brno)
11.55–12.15
   
Panelová diskuze
12.15–13.30
   
Oběd

12.30–13.30

   

Satelitní sympozium společnosti SERVIER s.r.o.

13.30–14.00

   

Posterová sekce – prezentace

Předsedající: T. Grega (Praha), I. Tachecí (Hradec Králové), D. Langer (Praha)

14.00–15.30

   

SYMPOZIUM I
Screening

Předsedající: M. Zavoral (Praha), O. Urban (Olomouc)
14.00–14.14
   
Screening kolorektálního karcinomu od 45 let věku – realita nebo fikce
M. Zavoral (Praha)
14.14–14.28
   
Personalizace screeningu KRCA – inteligentní vyhodnocování FIT testů
P. Kocna (Praha)
14.28–14.42
   
Potenciální rizika screeningu kolorektálního karcinomu
O. Urban (Olomouc)
14.42–14.56
   
Je kvalita screeningové koloskopie měřitelná?
I. Mikoviny Kajzrlíková (Frýdek-Místek)
14.56–15.10
   
Standard při poskytování a vykazování výkonů v rámci screeningu kolorektálního karcinomu v ČR (Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR 2019)
Š. Suchánek (Praha)
15.10–15.30
   
Diskuze
15.30–15.45
   
Kávová přestávka

15.45–16.15

   

State of the art lecture

     
Úvod
M. Ryska (Praha)
     
Nekódující RNA u kolorektálního karcinomu: od patogeneze k prvním klinickým hodnocením
O. Slabý (Brno)

16.15–17.45

   

SYMPOZIUM II
Patologie

Předsedající: M. Hermanová (Brno), K. Kamarádová (Hradec Králové)
16.15–16.29
   
Terminologie prekurzorových lézí CRC, změny v 8. vydání TNM
M. Hermanová (Brno)
16.29–16.43
   
Praktický přístup k časně invazivním kolorektálním karcinomům
K. Kamarádová (Hradec Králové)
16.43–16.57
   
Příspěvek patologa k rozpoznání hereditárních nádorových syndromů GIT
P. Fabian (Brno)
16.57–17.11
   
Problematika stanovení parametrů rozhodujících o užití CHT u pacientů stadia II
O. Daum (Plzeň)
17.11–17.25
   
Mucinózní neoplazie apendixu
T. Jirásek (Liberec)
17.25–17.45
   
Panelová diskuze
 

Pátek 13. 12. 2019 – sál Prague C+D

14.00–15.30

   

SYMPOZIUM III
Chirurgická léčba

Předsedající: J. Hoch (Praha), M. Duda (Olomouc)
14.00–14.14
   
Extenzivní výkony – mají smysl při lokálně pokročilém karcinomu?
Z. Jech (Praha)
14.14–14.28
   
Resekce rekta – nejen onkologické výsledky
M. Škrovina (Nový Jičín)
14.28–14.42
   
Možnosti chirurgické léčby karcinomatózy peritonea u kolorektálního karcinomu
D. Klos (Olomouc)
14.42–14.56
   
Chirurgická léčba plicních metastáz kolorektálního karcinomu
J. Vodička (Plzeň)
14.56–15.10
   
Obstrukce tlustého střeva nádorem
J. Hoch (Praha)
15.10–15.30
   
Panelová diskuze
15.30–15.45
   
Kávová přestávka

16.15–17.45

   

SYMPOZIUM IV
Onkologická léčba – multidisciplinární přístup k léčbě metastatického karcinomu rekta

Předsedající: I. Kiss (Brno), Z. Kala (Brno), V. Válek (Brno), P. Šlampa (Brno)
16.15–16.29
   
Strategie léčby karcinomu rekta se synchronními metastázami jater
I. Kiss (Brno)
16.29–16.43
   
Diagnostika a léčba karcinomu rekta se synchronními metastázami jater
Z. Kala (Brno)
16.43–16.57
   
Snadno resekovatelný tumor rekta s metastázami jater
V. Procházka (Brno)
16.57–17.11
   
Lokálně pokročilý karcinom rekta s metastázami
J. Tomášek (Brno)
17.11–17.25
   
Algoritmus léčby karcinomu anu
M. Svoboda (Plzeň)
17.25–17.45
   
Panelová diskuze
17.45–18.00
   
Přestávka

18.00–18.30

   

Plenární zasedání SGO

 

Pátek 13. 12. 2019 – sál Madrid

12.1513.30

Komise pro screening kolorektálního karcinomu Ministerstva zdravotnictví ČR

 

Sobota 14. 12. 2019 – sál Prague A+B

09.00–10.30

   

SYMPOZIUM V
Pokročilý karcinom – pohled chirurga

Předsedající: M. Ryska (Praha), L. Petruželka (Praha)
09.00–09.20
   
Možnosti hodnocení efektivity léčby u pokročilého kolorektálního karcinomu
M. Minárik (Praha)
09.20–09.40
   
Přínos robotické asistence u lokálně pokročilého karcinomu rekta
N. Thomassen (Århus, Dánsko)
09.40–10.20
   
Kazuistiky
J. Pudil (Praha), S. Batko (Praha), D. Langer (Praha), J. Kalvach (Praha)
10.30–10.45
   
Kávová přestávka

10.45–11.15

   

State of the art lecture

     
Úvod
J. Tomášek (Brno)
     
Neoadjuvant and Adjuvant Therapy for Resectable Metastatic Disease (mCRC)
G. Prager (Vídeň, Rakousko)

11.15–12.45

   

SYMPOZIUM VI
Pokročilý karcinom – pohled onkologa

Předsedající: L. Petruželka (Praha), J. Tomášek (Brno)
11.15–11.29
   
Možnosti systémové léčby mCRC – aktuální přehled
Z. Linke (Praha)
11.29–11.43
   
Peritoneální karcinomatóza mCRC – postavení CRS +HIPEC
J. Tomášek (Brno)
11.43–11.57
   
Specifika léčby starších pacientů s mCRC
T. Svoboda (Plzeň)
11.57–12.11
   
Léčba hodně předléčených pacientů s mCRC
I. Kiss (Brno)
12.11–12.25
   
Blízká budoucnost: imunoterapie a jiné novinky v systémové léčbě mCRC
L. Petruželka (Praha)
12.25–12.45
   
Diskuze
 

Sobota 14. 12. 2019 – sál Prague C+D

09.00–10.30

   

SYMPOZIUM VII
Úhrady lékařské péče

Předsedající: S. Rejchrt (Hradec Králové), M. Kopáčová (Hradec Králové)
09.00–09.14
   
Nákladová efektivita screeningu kolorektálního karcinomu v ČR
O. Ngo (Brno)
09.14–09.28
   
Stav vývoje a implementace nového úhradového systému CZ-DRG a jeho promítnutí do úhrad péče o pacienty s kolorektálním karcinomem
L. Dušek (Praha)
09.28–09.42
   
Přístup VZP ke screeningu kolorektálního karcinomu
D. Šmehlík (Praha)
09.42–09.56
   
Úhrada péče o pacienty s kolorektálním karcinomem z pohledu fakultní nemocnice
P. Krabcová (Praha)
09.56–10.10
   
Úhrady endoskopických výkonů při diagnostice a endoskopické léčbě kolorektálních neoplázií v rámci screeningu
L. Hrdlička (Praha)
10.10–10.30
   
Diskuze
10.30–10.45
   
Kávová přestávka

11.15–12.45

   

SYMPOZIUM VIII
Zvýšené riziko KRK

Předsedající: J. Cyrany (Hradec Králové), L. Foretová (Brno)
11.15–11.29
   
Riziko kolorektálního karcinomu u pacientů s idiopatickými střevními záněty
M. Bortlík (Praha)
11.29–11.43
   
Screening a dispenzarizace osob s kolorektálním karcinomem v rodinné anamnéze
J. Cyrany (Hradec Králové)
11.43–11.57
   
Pilovité léze – zvýšené riziko kolorektálního karcinomu?
I. Tachecí (Hradec Králové)
11.57–12.11
   
Riziko kolorektálního karcinomu u primárně extraintestinálních hereditárních nádorových syndromů
L. Foretová (Brno)
12.11–12.25
   
Diferenciace rizika kolorektálního karcinomu u nemocných s familiární adenomatózní polypózou
J. Cyrany (Hradec Králové)
12.25–12.45
   
Diskuze

 

Poslední aktualizace 10. 12. 2019

© 2019 GUARANT International spol. s r. o.